Om projektet

Här hitttar du information om projektet DigiJag

Om projektet DigiJag

Projektet ska utveckla en tillgänglig digital miljö där personer med kognitiva funktionsnedsättningar ska kunna mötas, dela med sig och ta del av information, vara en digital samhällsmedborgare som idag är självklart för de flesta andra.

Riksförbundet FUB driver projektet i samarbete med Mora Folkhögskola, Begripsam AB och AxessLab.

Projektet DigiJag avslutades den 28 februari 2021.

Mål

Målet är att den digitala lärplattformen DigiJag ska kunna användas genom livet av personer med måttlig utvecklingsstörning inom olika skolformer i vardagen och på fritiden.

Målgrupp

Målgrupp är personer med måttlig utvecklingsstörning. I den gruppen är det många som inte kan läsa eller skriva, som har en konkret verklighetsuppfattning, en ökad social sårbarhet samt svårigheter med orsak-verkan samband. Faktorer som det behöver finnas stöd för i den nya lärmiljön.

Finansiering

Projektet har finansierats av Arvsfonden.

Bakgrund

DigiJag bygger på de erfarenheter som gjordes i projektet "Anpassad IT – vägen till digital delaktighet" som utvecklade en distansutbildning för personer med måttlig intellektuell funktionsnedsättning. Även det projektet finansierades av Arvsfonden.

Med stöd av dessa lärdomar skulle projektet DigiJag utveckla en nätbaserad pedagogisk modell och en digital lärplattform som stödjer personer med måttlig intellektuell funktionsnedsättning i det livslånga lärandet. Utvecklingen av den nätpedagogiska modellen kom bl.a. att ske genom ytterligare en tvåårig distansutbildning, "Anpassad IT" på Morafolkhögskola.

Modellen skulle även testas och utvecklas vidare i fem andra verksamheter: Rättvik kommun, Värmdö kommun, Mora kommun, Värnamo folkhögskola och Malungs folkhögskola.

Utvecklingen av den digitala plattformen har gjorts i nära samarbete med Begripsam AB och AxessLab som har spetskompetens inom systemutveckling för personer med intellektuella, psykiska och kognitiva funktionsnedsättningar. Utvecklingen har också gjorts i nära samarbete med erfarenhetsexperter från målgruppen.

Begripsam AB kommer tillsammans med AxessLab förvalta lärplattformen efter projektslut.

Film om projektet Anpassad IT

I filmen beskrivs utbildningens teman och hur datorer används som verktyg för att kommunicera, dokumentera och skaffa information.

Anpassad IT, länk till annan webbplats, öppnas i ny flik

Samarbetspartner

Begripsams logotyp
Axess Labs logotyp
FUBs logotyp
Mora Folkhögskolans logotyp
Arvsfondens logotyp
Nordic Accessibility Groups logotyp