Bild på DigiJag-plattformen i stationär dator, surfplatta och mobiltelefon

Välkommen till projektet DigiJag

Utveckling av en tillgänglig digital miljö för personer med kognitiva funktionsnedsättningar.

Projektet DigiJag – utveckling av en kognitivt tillgänglig lärmiljö

Projektet ska utveckla en tillgänglig digital miljö för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. I plattformen ska de kunna mötas, dela med sig och ta del av information. Det som krävs för att vara en digital samhällsmedborgare som är idag självklart för de flesta andra av oss.

Målet är att den digitala lärplattformen DigiJag ska kunna användas genom livet av personer med måttlig utvecklingsstörning inom olika skolformer och på fritiden.

Arvsfonden finansierar projektet och FUB, riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, är projektägare.

Projektet DigiJag avslutades den 31 mars 2021.

Att vara en digital medborgaren – film om DigiJag

I projektet DigiJag är syftet att ta fram en kognitivt tillgänglig lärmiljö. Det är deltagare vid kursen Anpassad IT för personer med intellektuell funktionsnedsättning vid Mora Folkhögskola som är erfarenhetsexperter.

Läs mer om projektet

Samarbetspartner

Begripsams logotyp
Axess Labs logotyp
FUBs logotyp
Mora Folkhögskolans logotyp
Arvsfondens logotyp
Nordic Accessibility Groups logotyp